คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร คาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

ตั้งนะโม 3 จบ ก่อนแล้วกล่าวว่า

นะทรงฟ้า โมทรงดิน พุทธทรงสินธุ์ ธาทรงสมุทร ยะทรงอากาศ
พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูภัยพาล วินาศสันติ
นะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต
พุทธะกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธากาโร ศรีศากกะยะมุณี
โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย
ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง

หมั่นภาวนาคาถาบูชาหลวงพ่อโสธร เป็นประจำ ระลึกถึงหลวงพ่อโสธร จะประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจ แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง คาถานี้เรียกอีกอย่าหนึ่งว่า คาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์