คาถามัดใจ ได้ผลหรือไม่ ทำไงให้คนรักคิดถึง

คาถามัดใจ ได้ผลหรือไม่ ทำไงให้คนรักคิดถึง เป็นสิ่งที่พูดยากสำหรับคนรักกันเหตุผลและตัวแปรของแต่ละคนนั้นมีเยอะมาก เอาเป็นเบื้องต้นเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันส่วน พระคาถามัดใจ บทนี้จะใช้ได้ผลหรือไม่คงอยู่ที่ผู้ใช้ด้วย อย่าลืม ตั้งนะโม3จบ ก่อนนะครับ บทนี้ใช้สวดภาวนาก่อนนอน

พุทธัง รัตตะนัง ธัมมัง รัตตะนัง สังฆัง รัตตะนัง นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ

โปรดใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเพราะเป็นเรื่องของความเชื่อ

คาถารักแท้ ช่วยเสริมสร้างความรักของคนกำลังมีคู่หวานใจ

คาถารักแท้ ช่วยเสริมสร้างความรักของคนกำลังมีคู่หวานใจ คิดว่าเป็นการเสริมกำลังใจในด้านของความรัก การภาวนาพระคาถาทุกบท อย่าลืมตั้งนะโม3จบก่อนทุกครั้ง (คาถารักแท้ บทนี้สามารถใช้ภาวนาขณะอมลูกอมแล้วพูดคุยกับคนรักของเรา)

โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สะระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง สะระติจิตตังสะมาเรมะมะเอทิ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ

โปรดใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเพราะเป็นเรื่องของความเชื่อ

คาถาสาริกาลิ้นทอง สำหรับผู้ที่ต้องการพูดแล้วคนฟังจับจิตจับใจ

คาถาสาริกาลิ้นทอง สำหรับผู้ที่ต้องการพูดแล้วคนฟังจับจิตจับใจเป็นมหาเสน่ห์จาการพูดจากของเรา พระคาถาจะใช้ได้ผลหรือไม่อยู่ที่ เราเชื่อและมั่นใจแค่ไหน

พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิริมะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเต

โปรดใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเพราะเป็นเรื่องของความเชื่อ