พระคาถาบูชาเพชรพญาธร ของหลวงพ่อตัด วัดชายนา


พระคาถาบูชาเพชรพญาธร ของหลวงพ่อตัด วัดชายนา
นะโม3จบ ให้ระลึกถีง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ (แล้วว่า)

พุทธังอาราธนานัง ธัมมังอาราธนานัง สังฆังอาราธนานัง
ศิริโภคา นะมาสะโย มหาลาโภ ภะวันตุเม นะชาลีติ (แล้วว่า)
พุทธังประสิทธิเม ธัมมังประสิทธิเม สังฆังประสิทธิเม

คาถา เพชรพญาธร
สิริโภคา นะมาสะโย มหาลาโภ ภวันตุเม นะชาลิติ

คาถาบูชาเหล็กไหล ธาตุกายสิทธิ์ที่ใครหลายคนต้องการ


เหล็กไหล ธาตุกายสิทธิ์
คาถาบูชาเหล็กไหล หนึ่งในวัตถุมงคลธาตุกายสิทธิ์ที่ใครหลายคนต้องการ เพราะมีความเชื่อกันว่าเหล็กไหลนี้สามารถพกป้องคุ้มครองผู้ที่ได้ครอบครอง ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ยังเร้นลับอยู่มากสำหรับคนปัจจุบัน

พระคาถาต่างๆถ้าจะใช้ให้ตรงก็จะมีตามครูอาจารย์  เช่นสำนักวัดถ้ำแฝด ก็จะมี  คาถาปลุกตัว และบทบูชา เหล็กไหล คือ

พุทโธเมนาโถ ธัมโมเมนาโถ สังโฆเมนาโถ
สะกะพะจะ ปูชาจะ บูชาท่านผู้ดูแลรักษา ธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ ทรงฤทธิ์อานุภาพ
อิสะวาสุ อิติปิโส ภะคะวา

เหล็กไหลเจริญมา เจริญยิ่ง เจริญดี สิ่งดี ๆ ทั้งหลายหลั่งไหลเข้ามาหาข้าพเจ้า
สัมมะ สัมมา สัมมา สัมมะ มะอะอุ
นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ

บางสำนักก็จะใช้บทว่า
นะโม 3 จบ

นะโม โลกุตรตะระ มะหาเทวะ มะหาบุญโญ มาหาลาโภ นะชาลิติ ( 3จบ )
แล้วอธิฐานตามใจปรารถนา

คาถามหาเสน่ห์ สำหรับทุกคน


คาถามหาเสน่ห์ สำหรับทุกคน เป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจกันมาก เพราะทุกคนล้วนแต่ต้องการให้ตัวเองมีเสน่ห์ใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลง โดยเฉพาะการมีเสน่ห์กับเพศตรงข้าม จนบางครั้งเราลืมนึกถึงการกระทำของเราเองที่เป็นสิ่งสำคัญและใกล้ตัวเราที่สุด เราลองคิดดูว่าอะไรที่เราไม่ชอบคนอื่นก็ไม่ชอบเหมือนกับเรา คนทุกคนล้วนแต่รักสุข เกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเสน่ห์ภายในตัวของเราเองก่อน เมื่อเรามีแล้วก็ลองใช้ คาถามหาเสน่ห์ ที่เป็นที่นิยมกันซึ่งจริงๆก็มีตั้งมากมายหลายบท

คาถามหาเสน่ห์ บทนี้ให้สวดก่อนที่เราจะไปหาคนที่เรารักหรือคนที่เราต้องไปพบเจอเกิดความรักเมตตาเป็นมหาเส่น่ห์ต่อเรา โดยให้สวดคาถานี้3จบ

จันโทอะภกันตะโร
ปิติ ปิโย เทวะมนุสสานัง
อิตภิโยปุริ โส
มะ อะ อุ อุ มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิติ


(เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับ)