คาถาหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร (อดีตเสือดำ)

พระคาถาหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร (อดีตเสือดำ) เป็นพระคาถาประจำตัวหลวงพ่อ ที่สมัยก่อนท่านใช้ตอนเป็นโจร คาถาหลวงพ่อเสือดำ

ล้อมก็ไม่เจอ เดินผ่านไปก็ไม่เห็น
พุทธัง บังจักขุ มะอะอุ ไม่เห็นอิตัวกู
ธัมมัง บังจักขุ มะอะอุ ไม่เห็นอิตัวกู
สังฆัง บังจักขุ มะอะอุ ไม่เห็นอิตัวกู
ฆะเตสิท อะหังปิตตัง นะชานามิ
โจรา โจวา โจวา ปะรายันติ